รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขา การจัดการ คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมแข่งขันแฮนด์บอลชายหาด ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสระเกษ จังหวัดศรีสระเกษ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 2

Leave us a Comment